ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura
  • Little planet, Tiny planet je STEREOGRAFICKÁ PROJEKCIA
    Táto projekcia sa používa na vytvorenie takzvaných malých planétok . Je to premietnutie plochy do kruhu.
    Ak vyfotografujeme nejaký exteriér s oblohou, táto projekcia roztiahne práve tá obloha dookola a všetko ostatné bude zobrazené v strede ako planéta.

  • Little planet fotografie robia celkový pohľad na priestor zaujímavejším a príťažlivejším.

IVRPA Street View Certifikovane VEER

Ohodnoťte nás

Google Rate
­